Historie

Op de uitslagen staan we als Comb. Stabel & Zn en deze bestaat uit vader Louis en zoon Eugene. Maar ook vrouw/moeder Annet Oomen kunnen we rustig rekenen onder de combinatie omdat zij ook de nodige werkzaamheden verricht vooral overdag als wij zijn werken. Daarom wordt er ook met een ploegje duiven gespeeld op naam Annet Oomen.

Louis startte op 18-jarige leeftijd in het jaar 1969 na een zwaar ongeluk met duiven. Voorheen ging hij in deze tijd geregeld kijken bij een oom. Vanaf het begin werd er gelijk al goed gepresteerd op de diverse onderdelen. Vrij snel na zijn intrede werd er al over Louis gesproken door met hetzelfde duifje zowel de 20e Nat. St. Vincent als de 20e Nat. vanuit Dax te pakken in het snik hete jaar 1976. Na eenmaal getrouwd te zijn met Annet werd er vanaf het jaar 1979 meegevlogen vanaf het huidige adres te Goirle. In de eerste jaren werd er nog veel overgewerkt in de avonduren waardoor goed presteren met de duiven lastig was. Nadat enkele jaren achtereen vooral de duiven van de vluchten in de omgeving bij andere liefhebbers vielen is er in 1983 voor gekozen om in de avonduren niet meer te gaan werken maar de deze tijd te investeren in de duiven en daarna werden de prestaties ook snel beter.

Het eerste grote succes werd behaald in 1984 de 16e Nationaal Bergerac 15069 d. met een overgewend duifje van H Verhoeven uit Goirle. Dit zelfde duifje won in 1985 de 7e Nationaal St Vincent 19344 d. en als klapper de 3e Nationaal Dax 13308 duiven en winnaar van een auto. In 1986 volgde een 1e NPO Orleans 6275 duiven, in 1988 een 1e aangewezen kampioenschap oude duiven in Midden-Brabant, in 1989 voor de 1e keer een 1e generale titel in Goirle en in 1990 het 1e Nationaal kampioen jonge duiven.

Eugene kwam in de sport via zijn vader en gezien de jarenlange interesse werd er in het jaar 1989 een eigen hokje geplaatst waarop gevlogen kon worden met wat jonge duiven. Dit resulteerde snel in resultaten en in 1990 werd er ook met enkele weduwnaars gevlogen.

In de jaren 1990-1992 werd het 1e generaal kampioenschap behaald van het toenmalige Midden-Brabant bij de jeugd en ook bij de toenmalige Vredesduifcompetitie werd in die jaren het 1e kampioenschap behaald.

In die jaren, en mede gezien het goede spel konden verschillende leden van de vereniging in Goirle het niet accepteren dat een zelfstandig jeugdlid kampioenschappen weg kaapte bij de senioren. Zodoende werd binnen de vereniging tijdens de vergadering in 1991 een voorstel aangenomen dat jeugdleden geen kampioenschappen meer konden veroveren bij de senioren. Dit was jammer want in 1992 had Eugene 3e generaal aangewezen kunnen worden. Maar, deze toch wel grote teleurstelling werd teniet gedaan door het winnen van de 1e Nationaal Orleans Rayon 1c 9569 d.

In het jaar 1993 werd er besloten om de krachten te gaan bundelen en in combinatie te gaan vliegen. De duiven hoefden zodoende niet meer verdeeld te worden en achteraf gezien zijn we hierdoor alleen maar sterker geworden.