Systeem Louis Stabel & Zn.

Het systeem, koppelen etc. en de aanvang van het seizoen.
De kweekduiven en enkele betere vliegduiven worden eind november gekoppeld en deze eieren mogen ze zelf grootbrengen. De overige vliegduiven worden ca. 15 januari gekoppeld. Bij een leeftijd van ca. 18-19 dagen wordt een deel van de jongen op de grond bij de doffers gezet en een deel gaat met de duivinnen waarmee niet wordt gevlogen naar het jonge duivenhok. De vliegduivinnen gaan direct naar hun vlieghok en hiervoor begint direct de voorbereiding van het seizoen. Als de jongen 25-28 dagen oud zijn gaan ze naar het jonge duiven hok en dan start ook weer het loslaten van de weduwnaars. Alle duiven vangen op weduwschap het seizoen aan. Waarbij de doffers de 5e vlucht worden gekoppeld en dan 1 week op stauwen meegaan en 1x op eieren, waarna ze weer op weduwschap gaan. We doen dit omdat we het seizoen anders met de weduwnaars niet kunnen afmaken. De vliegduivinnen worden niet herkoppeld en blijven tot de navluchten op weduwschap en worden in ploegen voor de navluchten gekoppeld zodat er ook de laatste vlucht nog duiven op een goede stand zitten. Op de navluchten gaan ook de duivinnen van de weduwnaars de mand in. De oude duiven brengen we zelf voor aanvang van het seizoen ca. 5 keer weg en gaan dan mee op de eerste africhtingsvlucht. Tussendoor brengen we ze dan niet meer weg omdat de duiven toch wekelijks meegaan. Alleen de dagfondduiven blijven tussen 2 dagfondvluchten thuis en we brengen ze dan zelf weg op ca. 35 km. Op de navluchten worden hoofdzakelijk alleen duivinnen gespeeld en deze worden dan ook 2 a 3 per week weg gebracht tot max. 35 km maar meestal op 25 km.

Bij het inkorven worden de duiven getoond en ook bij thuiskomst, de tijdsduur varieert afhankelijk van de te verwachten vlucht en het tijdstip in het seizoen. Later in het seizoen mogen ze bij thuiskomst langer bij elkaar blijven. De oude duiven worden niet verduisterd maar worden wel vanaf de langste dag bijgelicht tot 22.30 uur. De weduwnaars gaan tot mei alleen ’s avonds los en nadien 2x per dag. De weduwduivinnen gaan 1x per dag los en dat in de avond.

Klik voor meer informatie over ons systeem in combinatie met jonge duiven en/of medicijngebruik op de onderstaande buttons.

3 hokken met jongen worden verduisterd vanaf het moment dat we een pennetje vinden in het hok. Ze blijven verduisterd tot begin juli waarna ze direct worden bijgelicht tot 22.30 uur. 1 hok wordt niet verduisterd of bijgelicht en hier komen over het algemeen bijgehaalde jongen en wat latere jongen te zitten en worden op naam van moeder Annet gespeeld. De jongen gaan we africhten op het moment dat ze goed rond vliegen. Met de winterjongen starten we ergens in april en de 2e ronde meestal in mei. We brengen ze dan zeker 15 keer weg tot een afstand van 35 km, daarnaast krijgen ze ook nog enkele opleervluchten met de vereniging zodoende leren ze al om uit een grotere klad te komen. Waarna ze zoveel mogelijk op de africhtingsvluchten van de afdeling worden ingekorfd, zodat ze het seizoen met voldoende ervaring kunnen aanvangen.

Naar onze mening beginnen de meeste liefhebbers te laat en dan krijgen ze de 1e prijsvlucht met flinke verliezen te maken en als het echt slecht uitvalt ben je meteen klaar met het jonge duivenseizoen. Wij hebben deze tikken dan al enkele weken eerder gehad maar de duiven kunnen dan nog wel herstellen voor de start van de prijsvluchten.

De jongen worden gewoon op nest gespeeld. Tussen de vluchten door brengen we de jongen 1 of 2 keer per week weg, we starten met 1x keer per week en later in het seizoen 2a3 per week (omdat ze dan veelal op nest zitten en het vliegen minder wordt). Alle jongen gaan tot het einde van het seizoen mee zodat ze op prestaties kunnen worden geselecteerd (m.u.v. niet verduisterde jongen). Maar ook de bouw van de duif is van belang om te mogen blijven. De jongen gaan tot de verduistering (juli) 1x per dag los om nadien 2x per dag los te gaan.

Als op de hokken ook maar enigszins getwijfeld wordt aan de gezondheid van een duif/duiven dan nemen we direct contact op met Belgica de Weerd (Jan van Wanrooij) of brengen een bezoek aan de kliniek. Mocht er echt iets geconstateerd worden dan wordt hier zeker tegen gekuurd, echter, dit proberen we tot het minimale te beperken, maar zeker met de jonge duiven kun je niet zonder. Regelmatig wordt er bij de jonge duiven iets tegen de koppen gedaan, dit doen we op gevoel. Een kuur tegen tricho staat ook om de 3-4 weken op het programma evenals WN-rood op de dag voor het inkorven. Een duif die niet voor 100% gezond is kan niet goed presteren, dit geldt ook voor mensen. En die gaan dan ook naar de dokter. Verder worden alle duiven (ook kweekduiven) gewoon jaarlijks geënt tegen Paramixo en de jonge duiven krijgen deze enting bij voorkeur 2x. De junioren worden in hun geboorte jaar geënt tegen de pokken met het kwastje. Er wordt tijdens het seizoen gewoon niets aan het toeval overgelaten. Daarnaast wordt regelmatige een koudijs rooktablet aangestoken tijdens het vliegseizoen en krijgen de duiven op dinsdag sedochol in het drinkwater.

Voor het voeren van de duiven hebben we een basis voerschema wat we hanteren maar gedurende het seizoen worden hierop aanpassingen gedaan op gevoel afhankelijk van de zwaarte van de vlucht(en), weer etc. etc. Het merk van de mengelingen is voor ons niet van belang door de jaren heen hebben we al veel merken gevoerd en op iedere merk hebben we prestaties geleverd. In het verleden zijn we zelfs tijdens het seizoen van merk verandert en ook daarvan was geen verschil merkbaar. Voor het basis voerschema klik hier.

De duiven krijgen ook regelmatig snoepzaad en allerlei daar in tegen krijgen ze nooit vitamineral of piksteen.